Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 9/12/1973

Vị trí công tác: Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường

Điện thoại riêng: 0394784650

Phó hiệu trưởng

Vũ Thị Hồng Hạnh
Vũ Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh: 14/10/1982

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0961608997

Email liên lạc: Honghanhmp@gmail.com

Trần Ánh Vân
Trần Ánh Vân

Ngày sinh: 21/8/1976

Quê quán: Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0374112989

Mầm non Tân Dân

Địa chỉ: Ninh Cầm - Tân Dân - Sóc sơn - Hà Nội

Điện thoại: 0394784650